Skip to main content

Med miljö och

arbetsmiljö i fokus

Välkommen till oss

Kontakta Håkan Nyberg på 073-049 99 65

Håjt AB hjälper dig

att förebygga miljöskador

Nuförtiden spelar olje- och fettavskiljare en avgörande roll till att förebygga miljöskador. Garage, bensinstationer, restauranger och lokaler med industriprocesser är utrymmen med risk för oljespill eller fett som läcker ut i avloppssystemet eller i marken. I sådana utrymmen skall avloppsvatten ledas via en olje- eller fettavskiljare.

Håjt AB erbjuder helhetslösningar med slamtömning, översyn, installation och service av fettavskiljare, oljeavskiljare, pumpgropar med mera. Vi installerar även larmsystem samt utför besiktning, kontroller och provtagning på avskiljare.

Några av våra arbetsområden

Café & restaurang

Fett, oljespill

Bilverkstäder

Oljespill, bensin

Biltvättar

Oljespill, bensin

Parkeringar & garage

Oljespill, bensin

Många olika typer av miljöfarliga verksamheter släpper sitt avloppsvatten till det kommunala spillvattennätet. I vissa fall krävs en slam- och oljeavskiljare som syftar till att bland annat reducera mängden olja och tungmetaller i avloppsvattnet.

Service och underhåll

  • Fett- och oljeavskiljare
  • Larmutrustning
  • Pumpstationer
  • Sugledningar
  • 5-årsbesiktning av oljeavskiljare
  • 6-månaderskontroll av oljeavskiljare
  • 24-timmars provtagning av utgående vatten

Avfall från kunder som gamla larm etc. körs alltid till återvinningstationer som t.ex SRV Återvinning.

Några av våra partners/uppdragsgivare

Vi på Håjt AB vill önska alla en riktigt trevlig helg ! 
Lite fix i 6 olika avskiljare i Järfälla idag.

Vi på Håjt AB vill önska alla en riktigt trevlig helg !
Lite fix i 6 olika avskiljare i Järfälla idag.
...

Alla verksamheter som är anslutna till det kommunala ledningsnätet måste kunna
visa att deras avloppsvatten är behandlingsbart. Olämpliga utsläpp som till exempel
metaller, organiska miljögifter, avvikande pH, samt högre halter fett och ammonium,
kan ställa till stor skada i ledningsnät, pumpstationer, reningsverk och recipient.

Riktlinjer för avloppsvatten från industrier och andra verksamheter