Copyright © 2019 Håjt AB   All rights reserved

073 049 99 65  Hakan@hajtab.se

Tjänster

 

Byggnation, Installation och service av:

 

Fett och oljeavskiljare

 

Larmutrustning

 

Pumpstationer

 

Sugledningar

 

5 års besiktning av oljeavskiljare

 

6 månaders kontroll av oljeavskiljare

 

Snickerier

 

Brunnslock

 

Verktyg mm.